Search
You are here : Info@BPA > Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
Oktober 01, 2014
Hebahan Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
Notis Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan

Notis mengenai Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan bagi Peperiksaan Semester Kedua/Peperiksaan Akhir/Kurusus Semasa Cuti Panjang/Semester Ketiga, Sidang Akademik 2013/2014.


Klik untuk maklumat penuh.

 
Organisasi Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan

Hubungi Kami

Ketua Penolong Pendaftar
Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
Aras 5, Bangunan Canselori
Jabatan Pendaftar
11800 USM, Penang

Telefon : 604 653 3123

: 604 657 9033
Faksimili : 604 657 3409
Pejabat Am : 604 653 3124

: 604 653 3069
Pejabat Operasi
Peperiksaan
: 604 653 4312