Search
You are here : Info@BPA > Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
April 21, 2014
Hebahan Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
Aktiviti Penyemakan Pendaftaran Kursus Semester II, S.A. 2013/2014

Semua pelajar diwajibkan untuk menyemak pendaftaran kursus di Senarai Pendaftaran Kursus [muktamad] dalam portal CAMPUS ONLINE [https://campusonline.usm.my] ATAU di Pejabat Am, Pusat Pengajian.

Klik untuk maklumat lanjut.

 

Borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan

Berikut disertakan borang Permohonan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan [versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris].

Klik untuk muat-turun Borang Semakan Semula Keputusan Peperiksaan.

 
Organisasi Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan

Hubungi Kami

Ketua Penolong Pendaftar
Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
Aras 5, Bangunan Canselori
Jabatan Pendaftar
11800 USM, Penang

Telefon : 604 653 3123

: 604 657 9033
Faksimili : 604 657 3409
Pejabat Am : 604 653 3124

: 604 653 3069
Pejabat Operasi
Peperiksaan
: 604 653 4312